Trykktesting og flushing

Sertifisering av akkumulatorer

IKM Testing utfører trykktesting og sertifisering av renhet i hydraulikkanlegg, smøreoljesystemer, BOP systemer, navlestreng/umbilicals og andre tubing/rørsystem med krav til renhet.
 

Varm oljespyling (Hot oil flushing)
Vi har oljespyleenheter med kapasiteter og egenskaper som passer til alle rørdimensjoner, oljetyper og viskositet. Analyse og dokumentasjon av renhet i systemene utføres med mikroskop eller automatisk partikkeltelling for verifisering mot ISO 4406 eller NAS 1638, samt vanninnhold.

Vi tilbyr også rensing av alle typer oljer, for partikler og vann. Enten kan vi utføre sirkulasjon og filtrering ute hos kunde, eller vi kan utføre rensing ved et av våre verksted og returnere oljen ferdig rengjort i forseglet forsendelse med sertifikat mot gjeldende standard.

Trykktesting
Vi utfører trykktesting av instrument, rør, tanker, ventiler og utstyr, iht til gjeldende standarder.  

Vi sertifiserer og rengjør dine instrumentrør / -tubing

  •  Stor utstyrspark – alle trykklasser og dimensjoner
  •  Solid erfaring innen testing og rengjøring med alle typer vann-/hydraulikkbaserte væsker
  •  All testing og rengjøring utføres i henhold til gjeldende standarder

IKM Testing- umbilical oppkobling på CSO Apache