Akkumulator sertifisering

Sertifisering akkumulatoerer

IKM Testing utfører sertifisering og resertifisering av akkumulatorer og andre trykkbeholdere. Vi demonterer, inspiserer, rengjør, tester, funksjonskjører og reinstallerer alle typer akkumulatorer. Vi har også etablert et bredt kontaktnett for levering av deler til de mest kjente varemerkene. IKM har dedikert personell til å utføre full resertifisering og klassifisering.

Vi utfører befaring og tilstandskontroll ute hos våre kunder, fremskaffer nødvendig deler og foretar full overhaling av akkumulatorer.

IKM Testing har også eget verksted for sertifisering av akkumulatorer, og kan om hensiktsmessig utføre arbeidet på eget verksteds og returnere ferdig overhalte og sertifiserte akkumulatorer til kunde

Vi sertifiserer og re-sertifiserer alle typer akkumulatorer: 
•  Stempel- / membran-/ blæreakkumulatorer
•  Sertifisering, rengjøring og testing av trykktanker
•  Sertifisering, rengjøring og testing av hydrauliske sylindere


Sertifisering og resertifisering av akkumulatorer    IKM Testing