Rørledningstjenester

Rørledningstjenester

IKM Testing utfører alle tjenester relatert til ferdigstillelse, klargjøring og oppstart av nye rørsystem. Vi leverer også vedlikeholdstjenester av eksisterende rør- og trykksystem, samt tjenester i forbindelse med fjerning av rørsystemer. I samtlige faser i en feltutbygging kan vi levere et bredt spekter av engineeringstjenester, pumpetjenester og rengjøringstjenester.  

Vi jobber sammen med kunde for å kunne optimalisere tekniske løsninger, redusere kostnader og optimalisere løsninger offshore, uten at det går på bekostning av HMS. Våre tjenester utføres både fra plattform/rigg/fartøy, og utstyr er til enhver tid i henhold til gjeldende regelverk.

IKM Testing utfører FEED studier i designfasen av subsea utviklingsprosjekter. I tillegg til å inkludere for pre-commissioing operasjonene for systemet, ser en også på optimalisering av tilstøtende pakker. For eksempel pig sluser, påkoblingspunkter, dimensjoneringer og plassering av ventiler. 

Rørledningstjenester Valhall

Rørledninger     Rørledninger

•    Pigging
•    Flooding
•    Cleaning
•    Gauging
•    Flushing
•    Pressuretesting
•    Hydrotesting
•    Dewatering
•    Drying
•    Gelling
•    Waxing
•    Pig Tracking
•    FEED studies
•    Pre-com & Commissioning Philosophy
•    Intelligent/Baseline Pigging