Innvending visuell videoinspeksjon

Rørinspeksjon - Innvendig inspeksjon

IKM Testing utfører innvendig visuell inspeksjon av rør, luftekanaler, avløpssystem, vannledninger, varmevekslere, sprinkleranlegg, ventiler, risere, prosessanlegg og annet kritisk utstyr. All inspeksjon kan dokumenteres med bilder, film og PC basert filbehandling. Utstyret kan utrustes med posisjoneringsutstyr for lokalisering. Tilgjengelig ekstra lys for inspeksjon av tanker/større kammer og sentreringsutstyr tilpasset inspeksjonsobjektet. IKM Testing tilpasser inspeksjonsutstyret etter oppdragets art og kundens ønske. 

Vi har over hundre inspeksjonskamera i vår utstyrspark og kan utføre inspeksjon i store tanker, lange rørstrekk, små dimensjoner, trykksatte system og med Droner

Rørinspeksjon    Traktor-rørinspeksjon

IKM Testing tilbyr utstyr og tjenester for de fleste dimensjoner og prosessutstyr:
•    Ex inspeksjonskamera
•    Traktorer med Pant/tilt
•    Horisontale crawlere
•    Subsea-/Vanntettekamera
•    Droner