Industriell rengjøring

Rengjøring

IKM Testing tilbyr et bredt spekter av tjenester relatert til innvendig rengjøring av rør, tanker og prosessutstyr.  Vi tilbyr også rensemetoder for å redusere mengden av væsker som må sendes til destruksjon. 

Tankrengjøring
Vi jobber aktivt for å optimalisere våre rengjøringsmetoder slik at entring av tanker blir redusert til et minimum. Vi har lang erfaring i vakuumrengjøring, hvor avfall samles direkte til mud skip’er i et lukket system. I system med tung forurensing (scale, hydrokarboner etc), benytter vi steam med kjemikalieinjeksjon for å redusere mengden av tilført væske i systemet. 

Cleaning in Place (CIP)
Vi har mange metoder for rengjøring på site, men en av metodene som gir størst gevinst for våre kunder er vårt system for vannbehandling. Vi filtrerer forurenset væske og skiller ut vann fra forurensing og reduserer avfallsmengden med opptil 98%.  Årlig filtrerer vi ut i overkant av 2 millioner liter vann, med så stor renhet at vannet tilfredsstiller kravene for dumping til sjø, et avfall som normalt ville blitt sendt til kostbar destruksjon.  

Kjemisk Rengjøring
IKM Testing utfører kjemisk rengjøring av rør, tanker, varmevekslere og anlegg. Vi jobber aktivt med kjemikalieleverandører og kunder for å fjerne avsetninger rimeligere, raskere, sikrere måte. IKM Testing ligger i forkant for å møte stadig strengere miljøkrav og utøver en aktiv substitusjonspolitikk.

Hydrojetting
IKM Testing tilbyr de fleste teknikker på rengjøring med vann under høyt trykk. Vi har høy ekspertise innen valg av riktige dyser, og tilpasser dysene til systemet som skal rengjøres og type- og grad av forurensing. For større rørsystem benyttes roterende slanger (rotofan) for optimal rengjøring. 

Vi tilbyr også rengjøring med ultra høytrykk (UHP 2700 bar). Med dette trykket vann brukes som meisling og fjerne tykk betong fra overflater.

Vi utfører også overflate vask og nedvask av installasjoner med bruk av varmtvannsvaskere.

LRA / NRS / Kvikksølvhåndtering
Kvikksølv er et omfattende problem i olje- og gassindustrien. Over tid kan prosessutstyr akkumulere store mengder kvikksølv. IKM Testing har lang erfaring i fjerning av kvikksølv og radioaktive stoffer på overflater, og vi har utviklet unike metoder for fjerning av kvikksølv som har trengt inn i stål og struktur. 

IKM Testing tilbyr et bredt spekter for innvendig rengjøring og overflaterengjøring: 
•    Slop treatment
•    Vannbehandling
•    Tankrengjøring
•    Vakuumrengjøring
•    Hydrojetting
•    UHP
•    Cleaning in Place
•    Kjemisk rengjøring


Kjemisk rengjøring Steam Spyling