Brønnpumpe tjenester

Brønnpumping

IKM Testing har utstrakt erfaring med pumpetjenester inn mot brønnstøtte. Vårt personell har solid erfaring med denne type tjenester, fra engineering på land til utførelse offshore. Vi utfører pumpetjenester både fra rigg og fartøy. Utstyr er i henhold til gjeldende krav og standarder på norsk sokkel. 

Vi utfører blant annet: 
•    Scale Squeeze
•    Brønnkomplettering
•    Gas-løft/Nitrogen support
•    Pumping av baser/syrer
•    Vanninjeksjon
•    Syrestimulering


Temporær vanninjeksjon spread                                 Scale squeeze spread
 Brønnpumping - Aasen    Scale squeeze spread

Brønnpumping

Kontaktpersoner