Mekanisk ferdigstillelse

Mekanisk ferdigstillelse

IKM Testing er en komplett tjenesteleverandør innenfor mekanisk ferdigstillelse av rør- og prosessutstyr. Vårt personell har lang erfaring og solid flerfaglig kompetanse. Vi besitter en stor utstyrspark til å betjene kundens behov. 
 

Nitrogentjenester
Lekkasjetesting med nitrogen/helium (N2He) er et kjerneområde innenfor vår virksomhet, og IKM Testing er per i dag Norges største leverandør av denne type tjenester. Vi utfører lekkasjetesting på alt fra enkeltstående utstyrskomponenter til komplette olje- og gassinstallasjoner.

N2He lekkasjetesting utføres vanligvis for å sikre en lekkasjefri oppstart av systemer og komponenter som skal håndtere brennbare, eksplosive eller andre kritiske substanser. Systemer og komponenter beregnet for vakuum blir også ofte utsatt for denne type testing.

Trykktesting
Vi utfører vakuum- og trykktesting for sertifisering av rør, tanker, ventiler og utstyr. Testene utføres med væske eller gass. Alle måleinstrumenter har sporbare kalibreringsbevis.  

Vi har en omfattende utstyrspark for blindingsmateriell som flenser (RF, RTJ, SAE, SPO, DIN, API) huber, testplugger, flensetestere og sveisetestere (internal joint testere).

Oljeflushing
IKM Testing utfører sertifisering av renhet i hydraulikkanlegg og smøreoljesystemer med krav til renhet.  Vi har oljespyleenheter med kapasiteter og egenskaper som passer til alle rørdimensjoner, oljetyper og viskositet. Analyse og dokumentasjon utføres med mikroskop eller automatisk partikkeltelling for verifisering mot ISO 4406 eller NAS 1683, samt vanninnhold.

Vi tilbyr også rensing av alle typer oljer. Enten kan vi utføre sirkulasjon og filtrering ute hos kunde, eller vi kan utføre rensing ved et av våre verksted. Vi mottar jevnlig brukt og ny olje til våre verksted som vi renser for vann og partikler. Oljen returneres til kunde i forseglede fat med sertifikat på renhet i henhold til spesifikasjonerVi utfører trykktesting av instrument, rør, tanker, ventiler og utstyr, iht til gjeldende standarder.  

Kjemisk Rengjøring
IKM Testing utfører kjemisk rengjøring av rør, tanker, varmevekslere og anlegg. Vi jobber aktivt med kjemikalieleverandører og kunder for å fjerne avsetninger på en rimeligere, raskere og sikrere måte. IKM Testing ligger i forkant for å møte stadig strengere miljøkrav og utøver en aktiv substitusjonspolitikk.

Vi har solid erfaring på fjerning av LSA/NORM forurenset scale, og har utviklet metoder for å skille forurensingen fra vaskevannet etter utført rengjøring. Dette reduserer destruksjonsmengden og kostnader vesentlig.

Hydrojetting
IKM Testing tilbyr de fleste teknikker på rengjøring med vann under høyt trykk. Vi har høy ekspertise innen valg av riktige dyser, og tilpasser dysene til systemet som skal rengjøres og type- og grad av forurensing. For større rørsystem benyttes roterende slanger (rotofan) for optimal rengjøring. 

Vi tilbyr også rengjøring med ultra høytrykk (UHP 2700 bar). Med dette trykket vann brukes som meisling og fjerne tykk betong fra overflater.

Vi utfører også overflate vask og nedvask av installasjoner med bruk av varmtvannsvaskere.

Boltetrekking
IKM Testing utfører bolteforspenning med hydrauliske vriverktøy (torque) og boltestrekking med jekker (topside og subsea). Vi har erfaring med alle kjente merker og system brukt i Norge. Vi påtar oss oppdrag med ledelse og totalansvar for flenseforbindelser, og har kompetanse innen utarbeidelse av manualer, trekketabeller og beregning av moment. Vi har en svært omfattende utstyrspark innen bl.a. Elan og Hydratight strekkeverktøy og Hytorc, Plarad og Hydratight vriverktøy. IKM sitt kurs og kompetansesenter er godkjent for opplæring og sertifisering av personell innen bolteforspenning.
 

IKM Testing er en komplett tjenesteleverandør innen mekanisk ferdigstillelse og commissioning tjenester. Vår store bredde innen tjenester er unik, og vi tilbyr blant annet

•    Nitrogentjenester
•    Trykktesting
•    Oljeflushing
•    Kjemisk rengjøring
•    Hydrojetting
•    Boltetrekking

Boltetrekking   Kjemisk rengjøring   Nitrogentjenester