Konduktorkutting og seksjonering

Multi-string conductor cutting below mudline

IKM Testing har investert tungt i den nyeste teknologien innenfor konduktor kutting i forbindelse med P&A! Vi har styrket oss ytterligere innen innvendig vann/sand kutting av multi-string konduktorer under havbunnen ihht Norsok og mekanisk kutting og boring for seksjonering. Fjerning av konduktorer i P&A fasen er en viktig operasjon i forbindelse med nedstenging av felt og fjerning av installasjoner. Vår teknologi utfører disse operasjonene raskere og mer kostnadseffektivt enn utstyr som tradisjonelt er benyttet til dette, og vi har allerede etablert rammeavtale med Operatørselskap for utførelse av tjenesten. 

Konduktor fjerning kan brytes ned i tre hovedfaser: 

Fase 1: Kutting av multi-string konduktor

Kutting av konduktor utføres ved at vi senker ned spesialbygget kuttehode innvendig i konduktor. Kuttehodet senkes ned til under havoverflaten og spennes fast innvendig i konduktor. Vårt nye utstyr som er basert på det ypperste innenfor vann/sand kutting skiller seg fra dagens teknologi på flere hovedområder; 

  • Dobbel mikseunit. Sørger for kontinuerlig drift under kutteoperasjoner – ingen nedetid ved etterfylling av kuttesand 
  • Kuttestråle med omkranset luftjet sørger for å opprettholde kuttehastighet selv etter gjennomtrenging og tilsig av ytre elementer
  • Nyeste teknologi innenfor kutt verifikasjon – Kontinuerlig overvåking av kutt

Se vår 3D animasjonsvideo nederst i artikkelen for å få en detaljert beskrivelse av tjenesten. 

IKM Testing abrasive water jet cutting tool and conductor

Fase 2: Topside kutting – klargjøring før seksjonering

Før seksjoneringsoperasjon starter utfører vi tradisjonell kaldkutting topside. Dette inkluderer fjerning av sentralisere og support under cellar dekk, fjerning rundt juletre samt brønnhodeområdet.  Tjenesten utføres med tradisjonelt luftdrevet kaldkutteutstyr.

Fase 3: Topside conductor sectioning

IKM Technology har i samarbeid med IKM Testing utviklet en meget rask og driftssikker hydraulisk drevet dual-boremaskin for montering av løfte-/sikringspinner. Typisk operasjon er å bore ca Ø100mm hull gjennom konduktor fra begge sider samtidig. Etter at løfte-/sikringspinner er montert benytter vi en hydraulisk drevet sag for selve oppdelingen/seksjoneringen. Den hydrauliske sagen er også utviklet av IKM Technology og er spesialdesignet for rask kutting av konduktorer hvor kombinasjonen av stål og betong gjør tradisjonell kutting utfordrende. Under oppløft av konduktor, sørger vår egenutviklede høytrykksvasker for kontinuerlig rengjøring og fjerning av marine groer på konduktor.  

Vår kompetanse, erfaring og nyeste utstyrsinvesteringer gjør oss til et sikkert og kostnadseffektivt valg! 

Se vår 3D animasjonsvideo nederst i artikkelen for å få en detaljert beskrivelse av tjenesten. 

IKM Testing conductor bandsaw and cleaning tool

3D animasjon av konduktorkutting og prosedyrer for lederseksjonering

I IKM Testing tror vi at 3D -animasjon er en veldig effektiv måte å demonstrere hvordan vi utfører spesialiserte borehulls- og undersjøiske operasjoner. Vi har i løpet av det siste tiåret opprettet et internt 3D-visualiseringsteam som produserer animasjoner for internt bruk og for kunder. Bruk et øyeblikk for å se videoen nedenfor som i detalj forklarer hvordan vår konduktorkutting under havbunnsnivå fungerer. For å se flere animasjoner produsert av IKM 3D, vennligst besøk vår utstillingsside: vimeo.com/ikm3d.