Kompositt reparasjon

Kompositt reparasjon - composit repair

Korrosjon er ett økende problem i bransjen, i takt med at installasjonene blir eldre øker behovet for vedlikehold og reparasjoner. IKM Testing kan levere komposittløsninger for å reparere skader på rør og struktur, over og under vann.

Thermo wrap inspectable
Thermo-Wrap Inspectable er et kompositt-system som utnytter egenskapene i en sterk, to-veis-vevd glassfiberduk sammen med et epoxy system for reparasjon/restaurasjon av systemer (rør/struktur/tanker mm) som opererer i et vidt spekter av temperaturer. Systemet er designet for å være i samsvar med kravene og standarder som fremkommer i ASME PCC-2, ASME B31, ISO TS24817, DOT, API, og CSA 2662. Thermo-Wrap-Inspectable er spesielt designet for reparasjoner som krever at styrken og egenskapene opprettholdes selv i høye temperaturer, og samtidig herder i rom-temperatur. Systemet håndterer trykk opp til 250 bar, og temperaturer i området -75 °C til 220 °C. Ved påføring av brannhemmende maling kan brannklassifisering H60 oppnås.

Før påføring                                                             Etter påføring
Kompositt reparasjon - før påføring   Kompositt reparasjon - etter påføring

Fordeler 
Tåler høye temperaturer samtidig som epoxy herder i romtemperatur. Ingen varming eller “post-curing” er nødvendig. Komplette kalkulasjoner, oppfølging og support tilgjengelig for å sikre trygg og suksessfull reparasjon. Forbedrede egenskaper for inspeksjon via røntgen/X-ray. For dimensjoner opp til 6" er det mulig å måle gjenværende tykkelser bak reparasjonen. Thermowrap Inspectable kan generelt, uavhengig av dimensjoner, ved hjelp av denne metoden sjekkes for eventuell delaminering. Krever et minimum av utstyr/ressurser/fasiliteter. Utføres som kaldt arbeid. Midlertidige og/eller permanente reparasjoner. Reparasjoner kan utføres uten å stenge ned systemer. Kostnadseffektivt ift utskifting. Kan benyttes på alle typer geometri. Lav vekt..  

Composite-Clamp™ 
Designet for å tette lekkasjer i rørsystemer, i samspill med våre løsninger for komposittreparasjoner og forsterkninger. Composite Clamp™ er produsert av pulver-lakkert karbonstål, påført en gummi-pad for forenkling av lekkasje tetting. Composite Clamp™ måler 3,5" i bredden og er tilgjengelig i lengder designet for diameter fra 2" til 8". Ved hjelp av vårt «clamp linking design» kan flere sett lenkes til hverandre og dekke behovet oppå til 24".

Ferdig montert                                                        Innpakket
Composite clamp    Composite clamp