test

Cold cutting

Fjernstyrt og effektiv kaldkutting med et høyt fokus på HMS vennlige løsninger som gir bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere og samtidig potensielle kostnads- og tidsbesparelser. Fordi vi har kompetanse og utstyr for alle metodene kan vi anbefale og benytte den som passer best til din utfordring. Uavhengig av om det er Abrasiv (Vann/Sand) Kutting, Diamant Wire Kutting, Mekanisk Kutting – eller en kombinasjon av disse.

Abrasiv (vann/sand) Kutting
Effektive og presise kutt i harde materialer (stål/betong). Fjernstyrte systemer med lang rekkevidde. 
Ingen vibrasjonsforplantning i struktur. Jevn kuttehastighet i hele kuttet.
Typiske bruksområder: Over og under vann, fjerning av kranpidestall, midlertidig stål, objekt tilknyttet boligmodul, multistreng brønner, tanker.

Diamant Wire Kutting
Effektive kutt med garantert kuttverifikasjon. Føringssystem tilpasset stillas for enklere installasjon. 

Kan kutte flere objekt samtidig. Typiske bruksområder: Over og under vann, decommissioning, grove dimensjoner med intrikat utforming, materialblandinger i kutt (bil på langs=20min.), demninger, midlertidig stål, tanker.

Mekanisk Kutting
SplitFrame;
2 delt rørkutter/fuger. Mange merker å velge mellom. Den mest effektive og presise metoden for å kutte/fuge rør opp til 48". Fjernstyrte løsninger tilgjengelig. Typiske bruksområder; Over og under vann, alle typer rørkutting/fuging, piping generelt, enkeltvegg brønn, pæler.

Sager; automatiske bajonettsager og giljotinsager. Flere merker/typer tilgjengelig. Kjetting, magnetisk og vakuum innfestning. Ekstremt rask oppspenning og lite krav til avsperret område, samt flere sager kan benyttes samtidig innenfor et mindre område. HMS vennlig når auto-mating benyttes. Typiske bruksområder; H-bjelker og firkantprofiler, tynnvegget stål (opp til 20mm tykkelse), små-rør i karbonstål, titan (Grade 2).

IKM Testing tilbyr de fleste kuttemetoder:
•    Abrasiv Kutting (vann/sand)
•    Diamant Wire Kutting
•    Split Frame / Rørkutting
•    Bajonettsaging
•    Giljotinsaging


On-Site Maskinering- IKM Testing UK    Kald kutting