Isplugging / Pipe Freezing

Isplugging

Isplugging er en metode for opprettelse av en sikker midlertidig barriere i et rørsystem. Bruk av isplugg som barriere gjør at vedlikehold og modifikasjonsarbeid kan utføres uten full nedstenging av systemene, med påfølgende tap av produksjon, eller at det blir nødvendig å iverksettelse kostbare og tidkrevende kompenserende tiltak.

Isplugging har blitt benyttet på dimensjoner fra 20mm (tubing) til 30" og kan brukes på alle metaller som benyttes i petroleumsindustrien. Frysing kan utføres med flere forskjellige strømningsmedier, for eksempel:

  • Ferskvann / sjøvann
  • Oljer
  • Diesel
  • Gel (brukes gjerne i gass-system som normalt ikke er væskefylt)

Midlertidig frysing av rør vil ikke endre metallets mikrostruktur eller fysiologiske egenskaper selv ved kryogene temperaturer (-150˚C og lavere). Isplugger kan etableres uavhengig av trykket på systemvæsken. Høyere trykk fører til en mer kompakt og «sterk» isplugg.

Vi har utført isplugging i felt for stå imot 600 barg i differansetrykk. Det er blitt utført trykktestet av isplugg under fullskalatest med opp til 1000 barg differansetrykk.

Frysing av rør utføres ved å tvinne en kobbersløyfe rundt seksjonene som skal fryses. Flytende nitrogen blir deretter injisert gjennom kobbersløyfen slik at strømningsmediet fryser. Frysetekniker regulere nitrogentilførsel og sørger for at temperatureksponering er innenfor operasjonelle kriterier.

Isplugging

  • Teknologien kan benyttes på system fylt med vann, oljer, diesel, gass
  • Erfaring med å fryse rør opptil 30»
  • Full kontroll på temperatur for å hindre overflateskader

 
  Isplugging