Hot Bolting Services

Hot bolting

IKM Testing tilbyr effektiv og kostreduserende utskifting av bolter med patenterte Hot Bolting Clamp™. Skadede bolter utgjør en høy sikkerhets risiko. Ved bruk av ny teknologi gjenoppretter vi rørsystemets integritet under normal drift på en sikker måte. Det ble brukt flere år på uttesting sammen med Equinor før dette metoden ble godkjent. Metoden er i dag tatt i bruk av flere andre Norske Operatører og gir store besparelser (et nøkkeltall er 1:30 i verdiskapning).
 

Teknologien sikrer at pakningstrykket er under kontroll både under påmontering av selve verktøyet og når boltene etterpå byttes ut. Dette muliggjør sikkert vedlikehold av flensforbindelser under ordinær drift.

Det er en stor fordel at vedlikeholdsarbeidet flyttes ut av revisjonsstanser og over til roligere perioder. For flenseforbindelser som skal åpnes i revisjonsstanser vil det også gi en stor gevinst for stansteamet å kunne arbeide med flenseforbindelser hvor de gamle korroderte boltene allerede er erstattet med nye oppsmurte bolter som sikrer en rask demontering.
 
Teknologien er godkjent av flere operatører for alle trykklasser og medier. For utførelse av Hot Bolting er det påkrevd godkjent kurs og opplæring. IKM Testing tilbyr kurs innen Hot Bolting ved vårt Kurs&Kompetansesenter. 

Grunnprinsipp:

  • Bytte korroderte og ødelagte bolter under drift
  • Flens sikres, forspenningskraft opprettholdes og pakninger beholder kvaliteten under utførelse
  • Patentert løsning
  • Verktøy kan benyttes på alle dimensjoner og trykklasser (ASME)
  • Redusere nedetid i RS
  • Unngå uplanlagte stanser
  • Mulighet for å bruke verktøy til å sikre flenser
  • Redusert risiko for olje- og gasslekkasje


Hot bolting  Holt bolting Holt bolting