Droneinspeksjon / RPAS / UAV

UAS droner

IKM Testing har levert drone (RPAS, UAS) tjenester siden sin første godkjenning var på plass i 2014. Forbedret effektivitet og sikkerhet har gitt en stor økning i bruken av droner. Sensorene som kan bæres av droner er mange og under stadig utvikling. Droneinspeksjon er nå en del av rammeavtale tjenestene vi leverer til mange av våre kunder. Vi har mange kompetente Piloter og inspektører som disponerer vår flåte av droner. Vi har tilgjengelig utstyr og personell slik at vi kan respondere på kort varsel. Vi utfører komplette jobber inkludert planlegging, utførelse og evaluering av inspeksjon eller enklere oppdrag med å samle inn de data som kunder trenger for videre intern prosessering.

Vi er sertifisert i henhold til RO3 og alle våre piloter har godkjent opplæring. Vi har lang erfaring i inspeksjon innen olje og gass sektor både offshore og på landanlegg. I tillegg har vi inspisert en rekke bruer, vindmøller, strømmaster samt dokumentert fremdrift i prosjekt i forbindelse med loadouts.  

Dronene kan utrustes med kamera for stillbilde, video eller termografi. Kvaliteten på inspeksjonen er høyoppløselig og kan videre behandles til å lage punktskyer, fotogrammetri og 3D modeller. Vi har også utviklet teknologi for å utføre UT (tykkelsesmåling ved hjelp av droner) og har spesialdroner for flyging innvendig i tanker og større rørsystem.   
 

UAS droner    UAS droner - termografi    UAS droner - termografi

Offshore uas drone       Offshore drone

Vår dronetjeneste har mange muligheter:
•    NVI – Nærvisuell inspeksjon
•    Video 
•    Termografi
•    UT (tykkelsesmåling)
•    GVI Inspeksjon (Utvendig struktur, fakkel, oversiktsbilder)
•    Fotografering i høy oppløsning
•    Punktskyer/ fotogrammetri/3D modeller
•    Oppmåling/ volumberegninger