CTS - Cuttings Transport System

Cutting transport system (CTS)

Cuttings Transport System (CTS) er en utprøvd og effektiv metode ved behov for bort transportering av borekaks fra brønnhode. 

Konseptet er velutprøvd og operasjoner har blitt utført siden 1992 på norsk sokkel. Våre systemer er mobile og bygget i henhold til gjeldende krav og standarder på norsk sokkel. Systemet tilpasses installasjon/rigg/fartøy etter behov. Flere installasjoner har forhåndsinstallert grensesnitt, både topside og subsea, tilpasset bruk for CTS.

Pumpesystemene vi benytter er elektriske, men dieseldrevne pumper kan benyttes ved.

Systemet er ejektor basert og borekaks flyttes effektivt bort fra brønnhodet opp til 1500 meter.

Cutting transpport system (CTS)

 

•    Kapasitet: 4500 ltr/min
•    Operasjonsdybde: opp mot 500 meter
•    Borttransportering av borekaks opp til 1500 mtr CTS   CTS

IKM Testing CTS