Retur av utstyr

Returadresser:
Primært skal alt utstyr returneres til IKM Testing’s utstyrsbase på Sola.

IKM Testing AS 
Ljosheimvegen 14
4051 Sola

Dieseldrevet utstyr, tanker og slangereeler returneres til vår utstyrsbase på Bærheim:

IKM Testing AS 
Forusbeen 248
4312 Sola
 

Merk forsendelsen med avsender, deres bestillingsnummer og/eller IKM Testing’s ordrenummer.

Dersom utstyret er utlevert fra en av våre avdelinger i Bergen, Kristiansund eller Hammerfest så kan utstyret returneres tilbake til avdelingen dersom det er avtalt på forhånd.

Returstatusskjema:
Det er viktig at du som bruker av utstyret gir en kortfattet tilbakemelding på tilstanden på utstyret. Returstatusskjema skal alltid fylles ut.

Returstatus gir vår vedlikeholdsavdeling nyttig informasjon og gjør IKM Testing i stand til rask å klargjøre utstyret til neste leietaker.

Returstatusskjema følger dokumentasjonspermen til utstyret, men kan også enkelt fylles ut elektronisk her.

 

Returbetingelser:
Tilbudet forutsetter at leieutstyr blir returnert i samme tilstand som ved leveranse. Dette innebærer blant annet at utstyr må returneres tømt for kjemikalier/olje.  I perioden 1. oktober – 1. april skal utstyret frostsikres. 


Se for øvrig våre utleiebetingelser.