GripTight – Isolasjons- og testplugger

Double Block & Bleed isolering og testing med ekstra sikkerhet.

GripTight ISOLASJONS OG TESTPLUGG

Våre GripTight Isolasjonsplugger revolusjonerer isolering og testing av rørforbindelser ved unike sikkerhetsfunksjoner. GripTight Isolasjonspluggen gjør at operatøren kan isolere og overvåke potensielt eksplosive gasser under "varmt arbeid", for deretter utføre trykktesting av sveis med samme plugg.

Isolasjonspluggen integrerer en Double Block & Bleed testplugg med GripTight Gripere. Dette reduserer risiko for utilsiktet plugg utblåsning som følge av uventet oppstrømstrykk i systemet. Pluggene er i stand til å motstå oppstrømstrykk opp til 1500 psig (103 Barg). Dersom oppstrømstrykket øker, bruker pluggen trykket til å få bedre grep og forsegler sikrere mot rørets indre diameter. Jo større trykket er, desto større er grepet!

For mer informasjon om dimensjoner og trykklasser, last ned "Data Sheet" i høyre meny.

GropTight isolasjons plugg