GripTight - Høytrykk testplugger

Innvendig plugging for høytrykktesting av rør, rørledninger og trykkbeholdere.

GripTight - Høytrykk testplugger

Note: Ikke utfør testing med trykk som er større enn den svakeste komponent i systemet. Testtrykk angitt i tabellen tilsvarer 80% av trykket iht ASTM A106 Grad B. Testtrykket for høyere og lavere rørklasser vil variere proporsjonalt og trykksettingen må aldri overstige testtrykket oppført for det aktuelle rør.

For mer informasjon om dimensjoner og trykklasser, last ned "Data Sheet" i høyre meny.

GT- test plug