Kunde Installasjon Prosjekt Beskrivelse
Statoil Statfjord B/C  Wireline crane foundations ULS snd FLS analyses of foundation for new wireline cranes on Statfjord B &C.
       
Statoil Gullfaks C Utskifting av kran 4 ULS, ALS and FLS analyser av pidestal og dekk forbindelser of pedestal and deck forbindelser for ny NOV A 30 krane
       
Statoil Oseberg B Oseberg kran utskifting EPC kontrakt for ny aksess plattform på Oseberg krane pedestal
       
Shell   Corral for flowbase Ombygging av skidderamme for X-mas tree
       
CopNo   Recovery of flexible hose EPC for Winch ramme og utsettingsarrangemang
       
Blue Logic   Subsea basket Design/beregning av basket
       
SMV   Transport basket Design/beregning av basket
       
CAN - BP Skarv Transformer replacement Design av skidderamme, guid og løft av transformator
       
Shell Draugen Well head Clamp EPC kontrakt for sikring av conduktor
       
CAN - BP Ula Flare tip lifting arrangemang Design og beregning av løfteinnretning for flare tip
       
Nordic Crane   Personalbasket EPC - av 2 stk personal basketer
       
Canrig (RDS)   Drill Flor Robot Analyse av robot
       
GlobalMaritime   Walkway pedestal Design og beregning av pidestal innkludert adkomstplattform
       
Aker Solutions QP/DP Veiing av bro Utarbeidelse av metode for veiing av bro mellom QP/DP
       
Altus Valhall Crash frame Design av krasj ramme i forbindelse med boring
       
Vår Energi Balder Materialhåndtering Utarbeidelse av materialhåndterings datablad
       
Aker BP Ula Omtreingsbasket Ula Design og beregning av ny omtreingsbasket for Ula krane
       
Canrig   Robotic Roughneck
DFR Rails Modification
Elevator Weight Optimization
Strength Verification of Pipe Handler
Strength Verification of Dual Pipe Handler
Utarbeide struktur analyser
       
Aker Solutions Ula P Installasjon av mast Utarbeidelse av metode for installasjon av mast, inkludert design og beregning av hjelpestål
       
Aker BP Valhall IP Pidestall analyse ULS, ALS and FLS analyser av pidestal og dekk forbindelser of pidestall og dekk, samt design av forsterkninger
       
Bilfinger Ekofisk 2/4 J Verifikasjon av løftepunkt Styrke verifikasjon vedrørende rigge/metode vurdering
       
Stena Ula/Mekjarvik Riving/demontering av boretårn Utarbeide metodedokument for riving av boretårn inkludert tegning og beregning for løft
       
Maersk Maersk Invincible  Chela crane installation Konsept og detalje engineering for skidde løsning vedrørende installasjon av Chela crane