Levetidsstudier

IKM Tech Team Solutions leverer spesialist tjenester til olje og gass industrien. 

  • Beregning og tegning av utstyr og stål strukturer.
  • Spesialist selskap mht enkelt element analyser (finite element analyses).
  • Meget høy kompetanse på kran & løfteteknikk og material håndtering.    

Levetidsstudier
Selskapet leverer et bredt spekter med studier og verifikasjons aktiviteter som: GAP analyser, risiko vurderinger, kran levetids analyser og 3dje parts verifikasjoner.

Kran Pidestall analyse
Selskapet har lang erfaring med omfattende strukturell analyse av pidestall og flensforbindelse. Analyse inkluderer dokumentasjon av strukturell kapasitet for både oprasjonelle laster og ulykkes laster. Våre siste analyser utført på Oseberg A & B, Gullfaks C, Ula.  

 


Analyse verktøy:                        ANSYS, SAP 2000, Staad Pro.
Tegning og 3D modellering:       MicroStation og Solid Works.