Våre miljøaspekterIKM Subsea AS erkjenner at vår virksomhet har innvirkning på miljøet, da spesielt på det maritime miljøet. Vi tar vårt miljøansvar på alvor, og har blant annet erstattet alle våre elektrohydrauliske ROV-er med helelektriske arbeids-ROV-er. Utslipppotensialet fra disse er minimalt, og gjør våre ROV-er langt mer miljøvennlige enn andre.

For øvrig er dette de viktigste miljøaspektene i vår organisasjon:

Utslipp av kjemikalier
Våre strenge internrutiner skal begrense utslipp til et absolutt minimum.

Avfallsmengde
I samarbeid med våre leverandører skal vi redusere mengden emballasje til det absolutt nødvendige.

Sortering av avfall
Alt som kan kildesorteres, skal kildesorteres. Alltid.

IKM Subsea Norge - footer
IKM Subsea AS
Nordlysvegen 7, 4340 Bryne, Norway, T:  +47 962 00 210, F: +47 51 48 43 12, E: IKMsubsea@IKM.no