Produksjon og montering

IKM Stainless Techonology tilbyr fleksible og effektive produksjonsløsninger. Vi tar oss av alt fra idé og design, til montering av ferdig produkt.

IKM Stainless Technology

I designfasen tar vi for oss alle forhold og finner gode løsninger for den ferdige konstruksjonen. Med hjelp av designverktøyet Solid Egde konstruerer og planlegger vi alt rundt det produktet kunden ønsker.

I våre produksjonshaller har vi en maskinpark som dekker alle behov for god og rask produksjon. Vi har høy kompetanse på platearbeid og sveising av alle typer rustfrie materialer.
Ved behov fra kunde utføres også installasjon av produsert utstyr hos sluttbruker. Det gjelder både på land og offshore.

Sikkerhet og miljøhensyn under produksjonen er alltid ivaretatt. Vi fokuserer på å oppnå mest mulig bærekraftig drift og setter fokus på hvordan både vi og våre kunder kan bruke produktene våre på en måte som har minst mulig innvirkning på miljøet.

Ta kontakt hvis du har behov for vår kompetanse!