Løfteutstyr

Som en godkjent sakkyndig virksomhet innen Kontroll av løfteutstyr, utfører vi periodisk inspeksjon og sertifisering av løfteutstyr i henhold til relevante standarder og regelverk. I tilknytning til dette kan vi også levere studier, analyser, løfte operajoner og undersøkelser ved uønskede hendelser.
 

Tjenester:

 • Løst løfteutstyr
 • Special Designed Lifting Appliances (SDLA)
 • Kraner og løfteinnretninger
 • Last testing
 • Sertifisering
 • Kontrolltjenester
 • Levetidsanalyse
 • Sikkerhets vurderinger
 • Livredningsmidler
 • Fallsikringssystemer
 • Avansert løfte- og riggeoperasjoner
 • Analyser som for eksempel – Blindsone,  Gap etc.
 • Materialhåndteringsplaner
 • Studier som – Gjennomførbarhetstudie, risiko, sikkerhet etc.