Corrosion Management

Inspeksjonsløsninger

Vi sikrer teknisk integritet med systematisk inspeksjon og oppfølging av korrosjon. Vi kan tilby spesialiserte inspeksjonstjenester for trykksatte system, inkludert rørsystemer, manifolder, trykkbeholdere, APV, De-gassers, med bruk av avanserte inspeksjonsmetoder for å avdekke korrosjon.

Vi tilbyr komplette inspeksjonsløsninger, inkludert inspeksjon av trykksatte systemer ombord på mobile offshore-enheter og installasjoner ofte i kombinasjon med industriell klatring.

Tjenester:
• RBI-analyse
• Inspeksjonsprogrammer
• Langvarig korrosjonsovervåking
• Phased array korrosjonsskanning
• Visuelle inspeksjoner
• Konvensjonell NDT
• Arbeidspakker for fornyelse av systemer