Borretårn

Vi har erfaring med både inspeksjon og ingeniørtjenester for boretårn. Dette kan omfatte levetidsanalyse av spesifikt utstyr, global analyse med hensyn til oppgradering / utskifting av utstyr, risikobaserte inspeksjonsprogrammer, sørge for styring av integritet, for eksempel fallende gjenstandsbekjempelse (FG).

Boretårn Sikkerhet:
•    FG inspeksjoner
•    FG håndbøker
•    Boretårn inspeksjoner
•    Inspeksjon av bolteforbindelser
•    Lukking av funn
•    Inspeksjon av løfteutstyr
•    Struktur

 

 Inspeksjon og modifikasjon:
•    Material håndtering
•    Rigge operasjoner
•    Oppgradering av bore pakker og modifikasjon
•    Inspeksjon og modifikasjon av trykksatte systemer
•    Vindvegg reparasjoner 

Annet:
•    Høytrykk spyling av boretårn

 

Industriell klatring (TT) er et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle tilkomstteknikker som stillas. Industriell klatring gir spesielt store fordeler når kostnader for å få tilgang til et område er uforholdsmessige til mengden arbeid som må utføres. Lag av flerfaglige teknikere kan ofte utføre arbeid, som det tidligere tok dager å fullføre ved bruk av konvensjonelle tilgangsmetoder, på få timer.

Et godt planlagt, lite, flerfaglig sammensatt mannskap ombord tar mindre sengeplass og mindre dekksplass, og er samtidig fleksible til å utføre forskjellige oppgaver.