SLOP behandling / Prosessering

SLOP treamtment - SLOP behandling-prsessering

Slop-behandling
Kostnadsbesparelsene man kan oppnå ved å bruke slop-behandlingstjeneste på stedet for rigger, FPSO-er, tidlige produksjonsanlegg og til «rense på stedet»-oppgaver, er betydelige sammenlinet med de alternative kostnadene for «skip-til-land»-løsninger.
Enten det er snakk om å behandle slop fra brønner som skal avvikles, eller fra boreaktivitet, kan vi tilby den riktige kombinasjonen av teknologi for fjerning av faste stoffer og olje for dine behov.    

Slop-behandling på stedet brukes til å:

  • Redusere mengden slop som sendes til land, slik at kostnaden reduseres Det kan føre til store besparelser hvis alternativet er å frakte slop-en til et anlegg på land. Anslag viser at slop-behandling på land, inkludert transport fra offshore, i gjennomsnitt koster kr 4000 per m3 slop.
  • Sørge for at utslipp til havet er lavere enn 30 deler per million oljeinnhold. Mange operatører i Nordsjøen har sine egne grenser for olje i vann som er mye lavere enn grensen på 30 ppm.

IKM Production technology tilbyr to typer systemer, avhengig av slop-ens egenskaper for den aktuelle arbeidsoppgaven.

Xtract-systemer er basert på utskilling ved hjelp av en belagt keramisk stav (membran). Dette systemet brukes ofte til sluttbehandling av slop. Utslippsvannet inneholder normalt mindre enn 1 ppm olje. Det brukes ingen kjemikalier, og systemet kan kjøres automatisk.

Xpel-systemet er basert på en kombinasjon av flokkulering og flotasjon ved hjelp av miljøvennlige kjemikalier, og gir slop-utslipp med mindre enn 10 ppm olje i vann. Xpel-systemet er et godt valg når emulsjoner og kompletteringsvæsker skal behandles, og derfor brukes det ofte til pluggede og oppgitte brønner, der væske som er fjernet fra borehullet må behandles.

For å bistå systemene Xtract og Xpel i situasjoner der det finnes faste stoffer som skal fjernes, kan vi også tilby en dekanterings-/sentrifugeløsning som kjøres sammen med slop-systemene.
  

Decanter centifuge Flotation unit

Offshore removal of oil from waste waters from rigs, FPSO’s and producers