IKM Operations - levetidsstudier

IKM Operations analyserer utstyr og hvordan man kan utvide levetiden ut over planlagt levetid.

Hvordan kan man utvide levetiden på utstyr ut over designlevetid:

  • Ved å se på eldingsmekanismer og konsekvenser av aldring kan man ved å revidere vedlikeholds styringen for utstyr å utvide levetiden for utstyret.
  • Når man skal se på levetids utvidelse er det tre hovedkategorier man må vurdere. Materiell svekkelse, foreldelse og organisatoriske utfordringer.
  • Materiell svekkelse kan deles inn i: materielle egenskaper, operasjonell tilstand, miljøtilstand, vedlikeholds praksis.
  • Foreldelse kan deles inn i: utstyr gått ut på dato, nye behov, ny teknologi, nye krav.
  • Organisatoriske utfordringer kan deles inn i: reorganisering, elding av personell, overføring av kunnskap