Driftsassistanse og service tjenester

Drifsassistanse og personell offshore

IKM Offshore Services er leverandør av driftspersonell til offshore installasjoner. Vi kjennetegnes slik:

  • Høyt kvalifisert og kurset personell
  • Fagarbeidere med beredskapskompetanse
  • Godt motivert og erfarent personell
  • Vi satser stort på flerfaglig kompetanse hos vårt personell
  • Hurtig respons på oppdrag med kort varsel
  • Vi skreddersyr totalløsninger sammen med sine kunder
  • Vi har fokus på effektiv og sikker gjennomføring av arbeidet

Vi har følgende  under vedlikeholdstjenester:
•    Offshore kranfører G5
•    Helivakter
•    HLO
•    Truck fører
•    Beredskapspersonell
•    Mekanikere
•    Flaggmenn
•    Riggere
•    Materiell koordinatorer
•    Resepsjonspersonell


Dette personellet utfører tjenester både onshore/offshore for verkstedbedrifter – Operatør selskaper.