IKM Ocean Design - Johan Sverdrup Hot Tap EPC Project video

Som avslutning på Johan Sverdrup Hot Tap EPC prosjektet har vi laget en film som illustrerer prosjektgjennomføringen.

Prosjektet er en EPC (Engineering, Procurement og Construction) leveranse som IKM Ocean Design har jobbet med siden Mars 2016. Selve Johan Sverdrup Hot Tap operasjonen subsea er planlagt nå til sommeren 2018. 
 
Engineeringen har vært utfordende med avanserte analyser for både Remote Hot Tap Tee (RHTT), Hot Tap Ball Valve (HTBV) og Gooseneck Spool (GOS) leveransen. Erfaringen ifra prosjektet har ført oss opp på et høyt nivå både for EPC leveranser.

Filmen viser samspillet mellom de ulike delene i prosjektet, bl.a. et godt samarbeid med IKM Maskinering som har vært hovedfabriktør for jobben. Sammen på laget har også IKM Hydraulic Services og IKM Technology vært med. Dette prosjektet er et godt eksempel på prosjektgjennomføring med flere IKM selskaper involvert.

Se video fra Johan Sverdrup Hot TapVideo: Johan Sverdrup Hot Tap EPC video


IKM Ocean Design

For mer informasjon: Silje Nyman
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links