Forsyningsbase

Forberedelse, vedlikehold og mobilisering av utstyr