Service & Sertifisering av sikkerhetsventiler

IKM Laboratorium utfører testing, service og reparasjon av ventiler. Vi tester ventiler fra ¼’’ opp til 10’’ med gjenger eller flens. Vi benytter gass eller væske som medie.

Ved vedlikehold og reparasjon utføres følgende:

Demontering, sliping av seter, glassblåsing, bytte av deler og lakkering.

Testing av sikkerhetsventiler utføres i testbenk med gass eller væske. Metoden og toleranser følger ISO 4126-1 og API527

Vi utfører test og reparasjoner av følgende ventiltyper:

  • PSV (Pressure Safety Valve)
  • PRV (Pressure Relief Valve)
  • PV   (Pressure - Vacuum valve)
  • Pilotventiler

psv