Om selskapet

IKM Laboratorium

OBS - Please be aware of our new email address @trescal.com.


IKM Laboratorium AS var det første selskapet i IKM Gruppen sin historie, og selve starten på eventyret. Siden starten i 1989, har vi vokst til å bli Norges ledene leverandør av kalibrering. IKM Laboratorium utfører akkreditert kalibrering av de fleste instrumenttyper.

Vårt hovedkontor befinner seg i Tananger ved Stavanger, men vi har også avdelinger i Bergen, Oslo, Raufoss og Larvik.  

I 1993 utførte vi vår første akkrediterte kalibrering, og har vært et akkreditert selskap siden. Se gjerne vårt akkrediteringsomfang (CAL009). 

Tverrfaglighet er vår styrke. Typiske bransjer vi leverer til er: offshore, energi, maritim, næringsmiddel, offentlig sektor og industri.

Vi leverer også høyt kvalifisert personell som kan utføre kalibrering i felt.

Sertifiseringer: 

IKM Laboratorium er akkreditert ihht. NS-EN ISO/IEC 17025, akkreditert kalibreringslaboratorium CAL009

Videre innehar vi følgende sertifiseringer: (sertifikater)

•    ISO 9001
•    ISO 45001
•    Achilles Oil and Gas
•    Achilles Utillities NCE
•    Achilles TransQ
•    Magnet JQS

Vårt personell har lang erfaring, og våre normaler har god historikk. Vi utfører alle våre kalibreringer i henhold til anerkjente standarder og med sporbarhet til nasjonale eller internasjonale normaler