Instrument kalibrering i felt

Alt som kalibreres i et av våre laboratorium kan vi også utføre i felt på kundens lokasjon på land eller offshore. Målet med kalibreringen er å få sikre og gode målinger og dermed oppnå bedre sikkerhet på systemer.

Vi tilbyr våre tjenester utført:
Kalibrering, måling og testing av et bredt spekter av instrumenter på lokasjon.

Har tilgang på en allsidig instrumentpark med relevante referanseinstrumenter etter dine behov.

Bred og lang erfaring resulterer i en effektiv utførelse, løsninger og god og riktig dialog med kunder.

Følgende oppdrag løses i felt:

  • Trykk - Manometer, transmittere, nivåmåling, & PSV sertifisering.
  • Temperatur - Analoge, digitale, transmittere & termoelement.
  • Elektrisk - Multimeter, meggere, multikalibratorer & telekommunikasjonsutstyr.
  • Mekanisk - Momentnøkler, skyvelære, mikrometer, vekter & lasteceller.
  • Flow - lekkasjetest av ESD ventiler. Kapasitetstester av brannvannanlegg

Videre har avdelingen avansert loggeutstyr av diverse signaler som trykk & temperatur. 

  • Akkreditert organisasjon
  • Digital sertifikater
  • Web portal for tilgang til all dokumentasjon
  • Høy kompetanse i faget kali