Vekt og Masse

IKM Laboratorium kalibrerer masser og vekter fra 100 mg til 2000 kg.

Omfang:

  • Akkreditert kalibrering av masser ved vårt laboratorium i Tananger 100 mg - 60 kg CMC fra 0,26 mg
  • Akkreditert kalibrering av vekter hos kunde 100 mg - 60 kg CMC fra 0,16 mg
  • Sporbar kalibrering av vekter inntil 2000 kg

Typiske instrumenter er:

  • Massesett til bla. dødvektestere
  • Vekter