Kalibrering av vekter og masser

IKM Laboratorium kalibrerer masser og vekter fra 100 mg til 200 Kg.

Omfang:

Akkreditert Kalibrering av masser ved vårt laboratorium i Tananger 100 mg- 60 kg CMC fra 0,26 mg

Akkreditert Kalibrering av vekter hos kunde 100 mg til 60 Kg CMC fra 0,16 mg

Sporbar kalibrering av vekter inntil 200 Kg

Sporbar kalibrering av kraftmålere/ kranvekter/ veieceller.

Typiske instrumenter er:

Massesett til bla. dødvektestere

Vekter

Kraftmålere

Kranvekter

Lasteceller