Marinekofferter (iht. E0 krav)

IKM Laboratorium sine marinekofferter sikrer at du alltid har kalibrerte instrumenter ombord.

 

IKM Laboratorium er i samarbeid med IKM Instrutek den ledende leverandør av rotasjonsstyringssystemer til skipsindustrien. Vi administrerer systemet for våre kunder, og sikrer at kundens skip til enhver tid har kalibrerte instrumenter ombord (ihht E0 krav fra SOLAS). IKM har i dag ca 500 marinekofferter i rotasjon over hele verden. Vi leverer kofferter som er spesiallaget for:

  1. Tankere / FPSO
  2. Supply fartøy, ankerhandlere og andre supportfartøyer
  3. Bulk / Cargo / Conteinerskip

 

TankerOrdningen funger slik at et rederi som har eksempelvis 10 skip kjøper inn en koffert til hvert skip pluss et antall som går til rotasjonsfunksjonen. IKM Laboratorium sender ny koffert før sertifikatene på gammel koffert er utgått på dato. Fartøyet sender så inn gammel koffert til IKM Laboratorium. IKM oppbevarer denne kofferten til neste båt har behov for kalibrert utstyr. Dette sikrer at fartøyene til enhver tid har gyldig dokumentasjon på sine instrumenter og en slipper å være uten måleinstrumenter uansett hvor skipet måtte befinne seg i verden.