Fuktighet

IKM Laboratorium kalibrerer fuktighetsmålere i området 10-90 % RH ved en temperatur på 20±2 °C

Vi kalibrerer både håndholdte kombinasjonsinstrumenter for temperatur og fuktighet samt transmittere. 

vaisala