Kalibrering og kontroll av Energi måleinstrumenter

IKM Laboratorium tilbyr akkreditert kalibrering av alle typer målepunkt og målere i henhold til relevante standarder og krav.

Vi dekker hele verdikjeden fra kraftprodusent via sentralnettet, regionalnettet , til høy & lavspent distribusjonsnett og helt ut til husholdningene som har AMS målere. Våre målinger er ihht regelverk utarbeidet av Justervesenet, Statnett, samt REN.

IKM Laboratorium tilbyr tjenester innen følgende fire hoved-avsnitt for dette fagområdet:

  1. Stikkprøvekontroller iht. Justervesenets forskrift.
    Kalibrering av større antall målere basert på statistisk utvalg og rapportert til Justervesenet og inngangskontroll av nye målere.
  2. Kalibrering av målere ifm. kundeklager, inngangskontroll og temperaturtest. IKM kan kontrollere direktekoblete målere under drift for avklaring av kundeklage.
  3. Kontroll av målepunkt og måler.Termografering, feilsøking og enkel målepunktkontroll. Vi tilbyr kontroll av målepunkt i lavspentnett iht RENblad-4000 serien for kvalitetskontroll.
  4. Akkreditert kalibrering av målepunkt. IKM Lab tilbyr kalibrering og dokumentasjon av komplett målepunkt med måler i overordnet nett og produksjon Iht Statnett Krav Til Måling av sentralnettutveksling (KTM) og NVE krav for opprinnelsesgaranti.energi 2