Kalibrering

IKM Laboratorium utfører kalibrering av de fleste fysiske størrelser. Enkelt sagt sjekker vi at instrumentet ditt måler riktige verdier. Ta kontakt for en hyggelig prat angående kalibrering.

IKM Laboratorium er i dag Norges ledende aktør for kalibrering av fysiske størrelser. Vi kalibrerer både i laboratorium og i felt, onshore og offshore. Kalibreringen utføres i henhold til anerkjente prosedyrer og har sporbarhet til nasjonale og internasjonale standarder.

Vi har laboratorium i Stavanger, Bergen, Raufoss, Oslo og Larvik, samt en avdeling i Perth, Australia. Som selskap er vi akkreditert iht "ISO 17025" (Se "Mer om kalibrering"). Vårt akkrediteringsomfang finnes her: CAL009