Kalibrering

Usikker på nøyaktigheten på instrumentet ditt? IKM Laboratorium utfører kalibrering av de fleste fysiske størrelser. Enkelt sagt sjekker vi at instrumentet ditt måler riktige verdier. Ta kontakt for en hyggelig prat.

IKM Laboratorium er i dag Norges ledende aktør for kalibrering av fysiske størrelser. Vi kalibrerer både i laboratorium og i felt, onshore og offshore. Kalibreringen utføres i henhold til anerkjente prosedyrer og har sporbarhet til nasjonale og internasjonale standarder.

Som selskap er vi akkreditert iht "CAL009" (Se "Mer om kalibrering"). Vi har laboratorium i Stavanger, Bergen, Raufoss, Oslo og Larvik, samt en avdeling i Perth, Australia.

Kontaktpersoner