Kito kjettingtalje

Kito Kjettingtaljer

Kito kjettingtalje m/overlastsikring – Andre løftehøyder på forespørsel

 

KT-005

WLL : 0,5 Tonn
Type : CB005
Løftehøyde : 2,5 mtr
Håndkjettinglengde: 2,5 mtr
Tørrvekt : 10,0 kg

KT-010

 

WLL : 1,0 Tonn
Type : CB010
Løftehøyde : 2,5 mtr
Håndkjettinglengde: 2,5 mtr
Tørrvekt : 11,5 kg

KT-015

 

WLL : 1,5 Tonn
Type : CB005
Løftehøyde : 2,5 mtr
Håndkjettinglengde: 2,5 mtr
Tørrvekt : 14,5 kg

KT-020

 

WLL : 2,0 Tonn
Type : CB020
Løftehøyde : 3,0 mtr
Håndkjettinglengde: 3,0 mtr
Tørrvekt : 20,0 kg

KT-030

 

WLL : 3,0 Tonn
Type : CB030
Løftehøyde : 3,0 mtr
Håndkjettinglengde: 3,0 mtr
Tørrvekt : 24,0 kg

KT-050

 

WLL : 5,0 Tonn
Type : CB050
Løftehøyde : 3,0 mtr
Håndkjettinglengde: 3,5 mtr
Tørrvekt : 41,0 kg

KT-075

 

WLL : 7,5 Tonn
Type : CB075
Løftehøyde : 3,5 mtr
Håndkjettinglengde: 4,0 mtr
Tørrvekt : 63,0 kg

KT-100

 

WLL : 10,0 Tonn
Type : CB100
Løftehøyde : 3,5 mtr
Håndkjettinglengde: 4,0 mtr
Tørrvekt : 83,0 kg

KT-150

 

WLL : 15,0 Tonn
Type : CB150
Løftehøyde : 3,5 mtr
Håndkjettinglengde: 4,5 mtr
Tørrvekt : 155,0 kg

 KT-200 WLL : 20,0 Tonn
Type : CB200
Løftehøyde : 3,5 mtr
Håndkjettinglengde: 4,5 mtr
Tørrvekt : 235,0 kg
 KT-300  WLL : 30,0 Tonn
 Type : CB300
 Løftehøyde : 3,5 mtr
 Håndkjettinglengde: 4,5 mtr
 Tørrvekt : 310,0 kg
 KT-400  WLL : 40,0 Tonn
 Type : CB400
 Løftehøyde : 3,5 mtr
 Hånd-kjettinglengde: 4,5 mtr
 Tørrvekt : 480,0 kg
 KT-500  WLL : 50,0 Tonn
 Type : CB500
 Løftehøyde : 3,5 mtr
 Håndkjettinglengde: 4,5 mtr
 Tørrvekt : 640,0 kg

 

 

Kontaktpersoner