Vedlikehold - kran og løfteutstyr

Vedlikehold av kraner og løfteinnretninger, vindturbiner, heis-kran-løfteutstyr, Livbåter

Vedlikehold, selskapet har lang erfaring med vedlikehold (engineering, rutiner, vedlikeholds-program, vedlikeholdsanalyser/optimalisering, risikovurderinger, forberedelser, planlegging, innkjøp, utførelse, testing & igangkjøring, MOC, etc) relatert til våre kjerne områder. 

Kraner/løfteinnretninger
Vi har lang erfaring og «skrur på» alle fabrikater/typer av kraner store og små som er i bruk på land og offshore. (pidestallkran, dekkskran, portalkran, traverskran, svingkran, lastebilkran, mobilkran.

Vindturbiner og heis-kran-løfteutstyr
IKM Kran og Løfteteknikk vedlikeholder utstyret enkeltkunden eier.

Livbåter-Mobbåter-tilhørende utsettings arrangementer
Vi har lang erfaring og «skrur på» alle fabrikater & typer av båter/daviter store og små som er i bruk på skip, båter, bore/bolig rigger og offshore installasjoner. (fritt fall båter, konvensjonelle lårelivbåter, mobbåter, redningsbåter)

Livredningsmidler
Vi har lang erfaring og «skrur på» alle fabrikater & typer av utstyr som redningsstrømper, personellbasket, flåtedaviter, etc. store og små som er i bruk på skip, båter, bore/bolig rigger og offshore installasjoner.

Vedlikeholdsanalyser
Verktøy som FMECA & RCM, samt alder vurderinger.