Studier og Engineering

Studier og engineering

Studier og engineering
Selskapet har lang erfaring med studier og engineering relatert til stål strukturer, arrangementer, materialhåndtering samt kran og løfte relaterte utfordringer.

Kran/løfteinnretninger & Livredningsmidler
Studier relatert til modifikasjon/utskiftning av kraner og løfteinnretninger, livbåter, mobbåter, utsettingsarrangementer og livbåt-livbåtstasjoner. 

Tyngre enheter
Studier for å få byttet ut tyngre enheter som kanskje ikke er designet for dette, samt kanskje heller ikke en naturlig rute for å få ut/nytt utstyr inn. 

Levetidsstudier
Vi leverer et bredt spekter med studier og verifikasjons aktiviteter som: GAP analyser, risiko vurderinger, kran levetids analyser og 3dje parts verifikasjoner.

Myndigheter og Sertifisering,har personell med lovgivningsmessige og sertifisering kapabilitet med lang erfaring med OD, Ptil og DnV GL.

Analyse verktøy:                     
Staad Pro (Ansys ved datter IKM Tech Team Solutions).

Tegning og 3D modellering:   
MicroStation & Autodesk Inventor. (Solid Works).