Struktur / Beregninger

Struktur / Beregninger

Beregninger
Selskapet har lang erfaring med stål struktur design som, sjø sikring & temorær fundamentering, løfte arrangementer, løfte utstyr og hjelpemidler og stål strukturer.

Struktur / Beregninger
Analyse verktøy: Staad Pro (Ansys ved datter IKM TTS)
Tegning og 3D modellering:MicroStation og Autodesk Inventor. (Solid Works)
Dokumenthåndtering:Proarc
Data håndtering system:Vault


Struktur
Reparasjon/fabrikasjon av utstyr/stål strukturer inkludert sveis/NDT/maling/eventuell testing, samt full dokumentasjon iht gjeldende krav.