Periodisk kontroll/sertifisering

Periodisk kontroll og sertifisering

Kran og løfteutstyr / Personheis (vindturbin)
Vi er en sakkyndig virksomhet og kan utføre kontroller på følgende kontrollklasser: G1- Mobilkran, G3- Sving og portalkran, G4- Bro/Traverskran, G5- Offshore Kran, G6- Flytekraner, G7- Taljer/Vinsjer/Spill, G8- Lastebilkraner, G10- Hånddrevne Kraner, G11- Løfteredskaper, G12-Scene rigger,  G20- Fastmonterte hydrauliske kraner, PX- Personløfter, RX- Løfteutstyr, TX- Alle typer stablevogner, MX- Masseforflytningsmaskiner, D7 Løfteinnretninger i boreområdet.

I tillegg er IKM Kran og Løfteteknikk AS godkjent sakkyndig virksomhet type A1 i henhold til regelverket til Sjøfartsdirektoratet.
Vår verksted er også godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Vi utfører, sertifisering/kontroll, inspeksjon, vedlikehold, overhaling, modifikasjon, oppgradering, testing av utstyr, destruktiv testing av utstyr & rådgivning.
Testbenk 200T i verkstedet, tester til til brudd160T.

Bedriften bruker web baserte ONIX Work for enkel kundetilgang til sertifikater & dokumentasjon