Engineering / Prosjektledelse

Engineering og prosjektledelse

IKM Kran og løfteteknikk har lang erfaring med engineering & prosjektledelse, vi gjennomfører total prosjekter inkludert alle prosjekt faser relatert til våre kjerne områder:

Engineering
Vi utfører studier, metodevalg, detalj engineering, arbeids forberedelse.

Prosjektledelse
Vi utfører nødvendig ledelse og prosjektadministrasjon for alle prosjektets tjenester og faser.

Utførende
Vi leverer utførende personell relatert til kran/løft/livbåt prosjekter.