Drift/Service/Vedlikeholds personell

Drift, service, vedlikeholds personell

IKM Kran og Løfteteknikk har lang erfaring med service og vedlikehold relatert til våre kjerne områder som er:

Kraner/løfteinnretninger
Vi har lang erfaring og «skrur på» alle fabrikater/typer av kraner store og små som er i bruk på land og offshore. (pidestallkran, dekkskran, portalkran, traverskran, svingkran, lastebilkran, mobilkran.

Vindturbiner, heis-kran-løfteutstyr
Vedlikehold av utstyret den enkeltkunden eier.

Livbåter-Mobbåter-tilhørende utsettings arrangementer
Vi har lang erfaring og «skrur på» alle fabrikater & typer av båter/daviter store og små som er i bruk på skip, båter, bore/bolig rigger og offshore installasjoner. (fritt fall båter, konvensjonelle lårelivbåter, mobbåter, redningsbåter)

Livredningsmidler
Vi har lang erfaring og «skrur på» alle fabrikater & typer av utstyr som redningsstrømper, personellbasket, flåtedaviter, etc. store og små som er i bruk på skip, båter, bore/bolig rigger og offshore installasjoner.

Godkjent Service leverandør
Vår vedlikeholds systematikk er verifisert/sertifisert og godkjent av Lloyds. 

Reservedeler
Meget stort leverandørnettverk mht originale reservedeler.