Om selskapet

IKM Kran og Løfteteknikk

IKM Kran og Løfteteknikk ble etablert i 2001 og har 65 ansatte.

Selskapet har hovedkontor/verksteder i Tankbåtvegen 1 på Tananger rett utenfor Stavanger, samt har tilgang på verkstedsfasiliteter i Sandnessjøen.

Våre forretningsområder er:

  • Vedlikehold & sertifisering - periodisk kontroll av alle typer:
    - Kraner, løfteinnretninger & løfteutstyr
    - Livbåter, mobbåter og redningsmidler
    - Vindturbiner, heis, kran og løfteutstyr
  • Utleie av utstyr
  • Engineering og studier relatert til kran & løft
  • Reparasjon og fabrikasjon av stål strukturer

Vi disponerer 2.500m2 verksteds haller, som inneholder meget gode fullskala testfasiliteter for løfteinnretninger. Vår testbenk har 200 tonn kapasitet, 160 tonn som grense ved test til brudd.

Sertifisert sakkyndig virksomhet for kontrollgruppene, Mobilkran, Sving og portalkran, bro/traverskran, flytekran, offshore kran, talje/vinsj/spill, lastebilkran, hånddreven kran, løfteredskaper, hydraulisk kran, personløfter, løfteutstyr, stablevogn, masseforflytningsmaskin, løfteredskaper i boreområdet.