Våre miljøaspekter

Våre miljøaspekter

IKM Kran og Løfteteknikk AS erkjenner at enkelte av våre aktiviteter innvirker på miljøet. Vi fokuserer på å oppnå mest mulig bærekraftig drift av selskapet og har derfor satt fokus på hvordan bedriften bruker ressurser.

Vi har identifisert og fastslått at de viktigste miljøaspekter i vår organisasjon er:

• Riktig behandling og sortering av avfall inklusiv overvåking av levert avfall til mottak
• Overvåke vårt strømforbruk – halvårlig vurdere potensial for reduksjon i forbruk av strøm
• Ingen utslipp fra egen oljeutskiller