IKM kjøper Tech Team Solutions

IKM Kran og Løfteteknikk styrker sin posisjon og overtar 15 ingeniører fra Tech Team Solutions.Selskapet har kjøpt 100 prosent av aksjene i Tech Team Solutions, som spesialiserer seg innen strukturanalyse med spisskompetanse innen kranrelatert prosjektering.

– Gjennom dette oppkjøpet vil vi kunne tilby ytterligere spisskompetanse og kapasitet, samt et bredere spekter av tjenester til selskapenes felles kunder i olje- og gassindustrien. Dette oppkjøpet vil ytterligere styrke vår strategiske posisjon i markedet, sier daglig leder Erik Johannessen i IKM Kran og Løfteteknikk.

Selskapet overtar dermed Tech Team Solutions’ ansatte, kontrakter og forpliktelser. Tech Team Solutions har vært ansvarlig for mer enn 25 kranutskiftninger på norsk sokkel, og blir en solid forsterkning for IKM, som primært retter seg mot olje- og gassindustrien. IKM Kran og Løfteteknikk har nylig styrket sin ordreportefølje med betydelige kontrakter innenfor inspeksjon, sertifisering og vedlikehold for vindmøller, samt løfteredskaper for el-kraftindustrien på land.

Mer informasjon om Tech Team solutions


Mer informasjon:


Silje Nyman

Erik Johannesen: +4790141142

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links