Våre miljøaspekter• Redusere avfallsmengden ved å legge til rette for at mer kan kommuniseres til kunder/leverandør elektronisk.

• Fokus på strømbruk – Redusere strømbruket.

• Null utslipp til ytre miljø.

 
Miljøaspekter
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek AS
Elveveien 28, 3262 Larvik, Norway, T: +47 33 16 57 00, F: +47 33 16 57 01, E: IKMinstrutek@IKM.no