Systemer og Løsninger

Vi leverer nøkkelferdige prosjekter, opplæring og tjenester.
Våre systemer og løsninger er installert på skip, borerigger, FPSOer, offshore plattformer, vannkraftturbiner og diverse annet utstyr over hele verden. IKM tilbyr fjernovervåking, maskin-diagnose og rapportering fra vårt «remote diagnostic center». Servicekontrakter for diagnostikk, analyse og anbefalinger innen tilstandsbasert vedlikehold.

  • Implementeringer av tilstandskontroll. 
  • Datahåndtering og visning av data ("big data").
  • Maskinvern.
  • Installasjon og igangkjøring.
  • Felttjenester innen tilstandskontroll og korrektive tiltak.
  • Godkjent som leverandør av tilstandskontroll (DNV GL, ABS og Lloyds).


Et globalt system:
IKM Instrutek har kunnskap og kompetanse innen overvåking og diagnostisering innen et bredt spekter av maskiner. Med nye systemløsninger kan vi samle inn data fra alle typer sensorer, prosessdata og «stand alone» systemer. All data samles i et globalt system (C-Comm).


IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek AS
Elveveien 28, 3262 Larvik, Norway, T: +47 33 16 57 00, F: +47 33 16 57 01, E: IKMinstrutek@IKM.no