Supply House

Vi skaffer de varene våre kunder ønsker

Våre erfarne og dyktige medarbeidere for Supply House i Stavanger har siden midten av nittitallet håndtert deler av innkjøpsprosessen for våre kunder innen olje-, gass- og offshoresektoren. 

For de som ønsker å outsource dette fagområdet vil vårt fokus på “expediting” (leveringstid) og gode samarbeidsavtaler forenkle innkjøpsprosessen betraktelig. 

Vi fokuserer på et høyt servicenivå og benytter kvalitetsleverandører fra hele verden. Våre stordriftsfordeler er bygget på et stort volum ved at vi håndterer avtaler, innkjøp og kommunikasjon mot leverandørmarkedet, som igjen kommer våre kunder til gode. 

Vi tilpasser oss kundens ulike behov ved å arbeide målrettet med logistikk, og innkjøp. Vårt fokus er å finne den mest optimale løsningen for vareflyt fra leverandør til sluttkunde.

Whatever you want...
Vi gjør hverdagen enklere for våre kunder ved å skaffe produkter og tilrettelegge leveranser i henhold til kundens kravspesifikasjoner og behov.Produkteksempler:

  • Pumper
  • Ventiltestbenker
  • Manometere
  • Driftsmateriell til offshore
  • Undervisningsutstyr
  • Div. skaffevarer på forespørsel
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek AS
Elveveien 28, 3262 Larvik, Norway, T: +47 33 16 57 00, F: +47 33 16 57 01, E: IKMinstrutek@IKM.no